Comodo SSL Certificates

Công ty hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực bảo mật website như chứng chỉ SSL và Code Signing.

Chứng chỉ SSL Comodo Positive

Tên sản phẩm Giá thấp nhất/năm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo SSL miễn phí 90 ngày 0,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Tên miền 3-5 phút
Comodo Positive SSL 139,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Tên miền 3-5 phút
Comodo Positive SSL Wildcard 1,590,000₫ 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Tên miền 3-5 phút
Comodo PositiveSSL UCC/SAN 1,990,000₫ 3 tên miền chính hoặc con Tên miền 3-5 phút
Comodo Positive Multi-Domain Wildcard SSL 3,890,000₫ 3 tên miền chính và toàn bộ con Tên miền 3-5 phút

Chứng chỉ SSL Comodo Essential SSL

Tên sản phẩm Giá thấp nhất/năm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo EssentialSSL 270,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Tên miền 3-5 phút
Comodo EssentialSSL Wildcard 9,216,900₫ 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Tên miền 3-5 phút

Chứng chỉ SSL Comodo InstantSSL

Tên sản phẩm Giá thấp nhất/năm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo InstantSSL 748,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-2 ngày
Comodo InstantSSL Premium 1,139,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-2 ngày
Comodo InstantSSL Pro 885,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-2 ngày

Chứng chỉ SSL Comodo

Tên sản phẩm Giá thấp nhất/năm Tên Miền Xác minh Cấp trong
Comodo SSL 1,489,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Tên miền 1-7 ngày
Comodo UCC/SAN (OV) 2,489,000₫ 3 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-3 ngày
Comodo Multi-Domain SSL 3,250,000₫ 5 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-7 ngày
Comodo Premium SSL Wildcard 4,190,000₫ 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp 1-2 ngày
Comodo SGC SSL 2,390,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Doanh Nghiệp 1-2 ngày
Comodo SGC SSL Wildcard 9,500,000₫ 1 tên miền chính + tất cả tên miền con Doanh Nghiệp 1-2 ngày
Comodo Trial EV SSL 1,000,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 1-7 ngày
Comodo EV SSL 3,500,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 1-7 ngày
Comodo EV SGC 3,990,000₫ 1 tên miền chính hoặc con Nâng cao 1-7 ngày
Comodo Multi-Domain EV SSL 8,900,000₫ 3 tên miền chính hoặc con Nâng cao 1-7 ngày